Jak wzmacnia się konstrukcje zabytkowych kamienic?

Wszystkie obiekty budowlane mają określoną żywotność wynikającą zarówno ze swej konstrukcji i zastosowanych materiałów, jak i panujących w danej okolicy warunków hydrogeologicznych. Wiele ich elementów musi jednak często stawiać czoła także rozmaitym dodatkowym czynnikom zewnętrznym negatywnie wpływającym na ich stan techniczny. Zwykle w grę wchodzą tu znaczne wibracje powodowane ruchem ulicznym – bliskością ulic lub dróg, torowisk tramwajowych czy kolejowych, a nierzadko również mającym miejsce pracom budowlanym prowadzonym w sąsiedztwie. Problemy powoduje także stan techniczny budowli np. ich zawilgocenie. W wielu sytuacjach można sobie jednak dość łatwo poradzić z występującymi zagrożeniami, stosując odpowiednie technologie i wzmocnienia. Będzie to szczególnie ważne przy obiektach zabytkowych i przydatne np. podczas rewitalizacji kamienic. W Łodzi pracami tego rodzaju zajmuje się firma Więckowski Budowa ze Zgierza. Przekonajmy się, jakie rozwiązania można zastosować i co ma największe znaczenie.

 

Co jest ważne przy wzmacnianiu zabytków?

Prace budowlane przy remontach i rewitalizacjach budynków zabytkowych wiążą się z koniecznością trzymania się ściśle wskazań konserwatora, a jednocześnie wymagają stosowania rozwiązań, które nie wpłyną negatywnie na charakter budowli. Szczególnie ważne będzie ograniczenie ingerencji w strukturę obiektu, utrzymanie jego pierwotnego wyglądu, a także zapewnienie wymaganej skuteczności i trwałości użytych rozwiązań. Spore znaczenie ma też wprowadzanie materiałów, które nie uszkodzą istniejących elementów.

 

Jakie metody stosuje się w przypadku obiektów zabytkowych?

Rodzaj stosowanej w przypadku rewitalizacji obiektów zabytkowych technologii jest uzależniony od charakteru zagrożenia oraz miejsca występowania potencjalnych uszkodzeń. Dużą popularnością cieszą się wszelkiego rodzaju iniekcje np. wprowadzanie polimerów, a także używanie impregnatów. Powszechnie sięga się też m.in. po ściągi stalowe, powłoki z żelbetonu lub innych materiałów czy rozmaite blachy, pręty lub klamry. Chętnie używane są też maty i taśmy ochronne.