Jakie działania obejmuje rewitalizacja kamienic?

Dbałość o stan kamienic to troska nie tylko o wizualną stronę miasta, ale również o dziedzictwo historyczną i architektoniczną. W Polsce na szczęście coraz bardziej wzrasta świadomość władz na temat konieczności zachowania zabytkowej architektury w jak najlepszym stanie wizualnym i technicznym. Przejawia się to zlecaniem rewitalizacji kamienic. Na czym ona polega?

 

Co to jest rewitalizacja kamienicy?

Rewitalizacja dosłownie polega na nadaniu nowego życia, w tym przypadku wizualnym i technicznym, w celu odnowienia zniszczonych i zdegradowanych elementów infrastruktury miejskiej. Chociaż dotyczy wszystkich budynków, to działania rewitalizacyjne szczególnie polecane są w przypadku starych kamienic. Rewitalizacja zazwyczaj wiąże się z generalnym remontem całego budynku, co z kolei wymaga przygotowania projektu wykonawczego, by zachować pierwotny charakter budynku. Jest to szczególnie ważne podczas rewitalizacji kamienic min. w Łodzi, które nie dość, że wyróżniają się stylem zupełnie odmiennym od naszej epoki, to najczęściej znajdują się w rejestrze zabytków. Zabytkowe kamienice są zbyt cenne, by w jakikolwiek sposób je unowocześniać, dlatego podczas rewitalizacji kładzie się nacisk na pozostawienie jak największej ilości cennych elementów budynku.

 

Jakie działania obejmuje rewitalizacja kamienic?

Rewitalizacja polega na przywróceniu lub nadaniu funkcjonalności w ramach dzisiejszych standardów. Obejmuje to remont lub wydzielenie łazienek, przebudowę kuchni i pomieszczeń gospodarczych. Szczególnej uwagi wymagają instalacje, które nie spełniają obowiązujących norm bezpieczeństwa. Często należy wyposażyć budynek w windę. Koniecznym elementem rewitalizacji jest docieplenie budynku oraz generalny remont elewacji pod okiem konserwatora zabytków, by zachować historyczny klimat.