Blog

budynki użyteczności publicznej

Jak budować obiekty użyteczności publicznej?

Informacje dotyczące budynków użyteczności publicznej można znaleźć w par. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jakie wymagania budowlane mają budynki zaliczane do tej grupy?

Czytaj więcej

budowa obiektów przemysłowych

Ile trwa budowa obiektu przemysłowego?

Szybkość budowy obiektu przemysłowego zależy od wielu czynników, m.in.  rodzaju budowli, używanych materiałów i technik oraz wielkości. Czas wydłuża się także przez przymus spełnienia szeregu formalności. Jak przebiegają poszczególne etapy realizacji takiej inwestycji?

Czytaj więcej

budowa domu pod klucz

Jakie są etapy budowy domu pod klucz?

Na rynku deweloperskim funkcjonują wyrażenia, które mają jednoznacznie przypisać daną nieruchomość do wybranej grupy. Poszczególne prace wykończeniowe wskazują na to, że dom jest w stanie surowym, w stanie deweloperskim lub pod klucz. Nie są to jednak terminy, które funkcjonują w przepisach prawa. Dlatego należy je traktować jako orientacyjną informację, a nie przedmiot transakcji. Jak więc powinien prezentowa się dom budowany pod klucz?

Czytaj więcej